23.4 C
New York
วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Buy now

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู

โฆษณา

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู

โฆษณา

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ประกาศผลการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ได้แก่ https://www.ksp.or.th และ https://ksp66.thaijobjob.com/

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 (เพิ่มเติม) 

ตามที่คุรุสภา ได้กำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบที่ 3  วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.

โฆษณา

โดยได้ทำการเปิดรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ ไม่เกินเวลา 16.30 น.

ลิงก์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles