19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ประกาศผลสอบครั้งที่ 2/2566 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ประกาศแล้ว เช็ครายชื่อ ได้ที่นี่

โฆษณา

ประกาศผลสอบครั้งที่ 2/2566 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ประกาศแล้ว เช็ครายชื่อ ได้ที่นี่

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ประกาศแล้ว เช็ครายชื่อ ได้ที่นี่ คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 3,725 คน

ประกาศผลสอบครั้งที่ 2/2566 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ประกาศแล้ว เช็ครายชื่อ ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบครั้งที่ 2/2566 ผลสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ประกาศแล้ว เช็ครายชื่อ ได้ที่นี่

โฆษณา

คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2566 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินผลฯ ดังกล่าว จำนวน 3,725 คน

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินผลฯ

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้ และ     หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

โฆษณา

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.4 ไฟล์ pdf รูปเล่มสวยงาม คําศัพท์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน และ คำแปล

ตัวอย่างโครงการวิชาการ โครงการฝ่ายวิชาการ โรงเรียน ไฟล์ doc รวมตัวอย่างไฟล์โครงการ ฝ่ายงานวิชาการ ของโรงเรียน ดาวน์โหลดที่นี่

บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles