22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ลิงก์ผลสอบ nt ป.3 2566 สพฐ. ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

โฆษณา

ลิงก์ผลสอบ nt ป.3 2566 สพฐ. ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ท่านสามารถเช็ค ผลสอบ NT 2566 และ ผลคะแนน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 รายโรงเรียน รายบุคคล ได้ที่นี่ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดสอบในระดับชั้น ป.3

ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่ 

การสอบ NT คืออะไร?
การสอบ National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
2. ด้านคำนวณ (Numeracy)
3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

การจัดสอบจะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม และจะประกาศผลสอบ nt รายโรงเรียน รายบุคคล ใน เดือนเมษายน หรือ ต้นพฤษภาคม โดยจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้จัดสอบ และการสอบ National Test (NT) นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สอบ หลักจากสอบเสร็จแล้วนั้นผู้สอบจะได้ทราบคะแนนที่ตนเองทำได้และได้ทราบว่าผู้สอบอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของจำนวนผู้สอบทั้งหมดทั่วประเทศ

หลายท่านคงอยากจะทราบผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 รายโรงเรียน รายบุคคล ได้ที่นี่ โดยมีวิธีการดังนี้

โฆษณา

วิธีดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำดังนี้

  1. ปีการศึกษาที่สอบ
  2. เลขประจำตัวประชาชน
  3. รหัสยื่นยันตัวตน ดังภาพ (RG3YQ)

ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เช็คที่นี่ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้

ประกาศผลสอบ nt 2566 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles