26.2 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ ผลสอบnt ป.3 ปี 2566 รายบุคคล สามารถเข้าดูได้ทั้งครู และ ผู้ปกครอง ผ่านลิงก์ ประกาศผลสอบ nt ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

เช็คที่นี่ ผลสอบnt ป.3 ปี 2566 รายบุคคล สามารถเข้าดูได้ทั้งครู และ ผู้ปกครอง ผ่านลิงก์ ประกาศผลสอบ nt ปีการศึกษา 2565

การสอบ nt ปีการศึกษา 2565 ทำการทดสอบในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ครู และ ผู้ปกครอง สามารถเข้าไปเช็ค ผลสอบnt ป.3 ปี 2566 รายบุคคล ที่จะประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้

วิธีดู ผลสอบnt ป.3 ปี 2566 รายบุคคล สามารถเข้าดูได้ทั้งครู และ ผู้ปกครอง ผ่านลิงก์ ประกาศผลสอบ nt ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

การสอบ National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
2. ด้านคำนวณ (Numeracy)
3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

การจัดสอบจะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม และจะประกาศผลสอบในเดือนเมษายน โดยจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้จัดสอบ และการสอบ National Test (NT) นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สอบ หลักจากสอบเสร็จแล้วนั้นผู้สอบจะได้ทราบคะแนนที่ตนเองทำได้และได้ทราบว่าผู้สอบอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของจำนวนผู้สอบทั้งหมดทั่วประเทศ

หลายท่านคงอยากทราบว่า ประกาศผลสอบ NT 2566 ว่าจะประกาศผลสอบวันไหนและจะดูคะแนนสอบ NT ป.3 2566 รายบุคคล ต้องทำยังไงบ้างซึ่งท่านผู้สนใจสามารถดูผลการสอบได้ที่นี่ครับ สำหรับผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 นั้น สพฐ.ได้ทำการสอบเอ็นที สำหรับนักเรียนชั้นป.3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีกำหนดการจะประกาศผลสอบ nt วันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป สามารถทำตามวิธีด้านล่างครับ

โฆษณา

สำหรับวิธีดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ท่านสามารถกรอกรายละเอียด ได้ดังนี้

  • ปีการศึกษาที่สอบ
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • รหัสยื่นยันตัวตน ดังภาพ (RG3YQ)

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่  สอบ nt เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน วิธีดูคะแนน NT ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2565) รายบุคคล ทำยังไง เช็กได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles