8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ ผลสอบnt ป.3 2566 การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2565 สามารถติดตาม ประกาศผลสอบ nt ได้ที่นี่

โฆษณา

เช็คที่นี่ ผลสอบnt ป.3 2566 การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2565 สามารถติดตาม ประกาศผลสอบ nt ได้ที่นี่

การทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จัดสอบในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จะประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้ ท่านสามารถ ดู ผลสอบnt ป.3 2566 ได้ทั้งรายบุคคล และ รายโรงเรียน

เช็คที่นี่ ผลสอบnt ป.3 2566 การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2565 สามารถติดตาม ประกาศผลสอบ nt ได้ที่นี่
เช็คที่นี่ ผลสอบ nt ป.3 2566 การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2565 สามารถติดตาม ประกาศผลสอบ nt ได้ที่นี่

โฆษณา

การสอบ National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
2. ด้านคำนวณ (Numeracy)
3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

การจัดสอบจะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม และจะประกาศผลสอบในเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม โดยจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้จัดสอบ และการสอบ National Test (NT) นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สอบ หลักจากสอบเสร็จแล้วนั้นผู้สอบจะได้ทราบคะแนนสอบ ที่ตนเองทำได้และได้ทราบว่าผู้สอบอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของจำนวนผู้สอบทั้งหมดทั่วประเทศ

การตรวจสอบ หรือ เช็คคะแนนสอบ NT สามารถ ดูคะแนนสอบ ได้ทั้งรายบุคคล และ รายโรงเรียน โดยครู และ ผู้ปกครอง ก็สามารถเข้าดู ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีกำหนดการจะประกาศผลสอบ nt วันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป สามารถเข้าดู ผลสอบ NT ตามลิงก์ด้านล่างครับ

สำหรับวิธีดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ท่านสามารถกรอกรายละเอียด ได้ดังนี้

โฆษณา

  • ปีการศึกษาที่สอบ
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • รหัสยื่นยันตัวตน ดังภาพ (RG3YQ)

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่  สอบ nt เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน วิธีดูคะแนน NT ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2565) รายบุคคล ทำยังไง เช็กได้ที่นี่

เช็คที่นี่ ผลสอบnt ป.3 ปี 2566 รายบุคคล สามารถเข้าดูได้ทั้งครู และ ผู้ปกครอง ผ่านลิงก์ ประกาศผลสอบ nt ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles