22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ผังที่นั่งสอบครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

โฆษณา

ผังที่นั่งสอบครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

ผังที่นั่งสอบครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 เช็คที่นี่

ผังที่นั่งสอบครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565
ผังที่นั่งสอบ ครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

โฆษณา

ผังที่นั่งสอบครู กทม.2566 ตรวจสอบที่นั่งสอบ ทั้ง 7 สนามได้ที่นี่ ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะสอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ได้ที่นี่

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองกลาง EDUROAM อาคาร 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองกลาง ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง อาคาร 30
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังสรุปที่นั่งสอบ สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังสรุปที่นั่งสอบ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังสรุปที่นั่งสอบ สนามสอบ โรงเรียนชลประทานวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังสรุปที่นั่งสอบ สนามสอบ โรงเรียนบ้านบางกะปิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังสรุปที่นั่งสอบ สนามสอบ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

โฆษณา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนผัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนผัง โรงเรียนชลประทานวิทยา
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนผัง โรงเรียนบ้านบางกะปิ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนผัง โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ผังที่นั่งสอบครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565
ผังที่นั่งสอบ ครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565
ผังที่นั่งสอบครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565
ผังที่นั่งสอบ ครู กทม.2566 ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลสอบครูผู้ช่วย กทม.2566 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2566 ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2566 คาดการณ์ กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ครายละเอียดที่นี่

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles