8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

รายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ขอย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของ เขตปลายทาง สังกัด สพฐ.

โฆษณา

รายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ขอย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของ เขตปลายทาง สังกัด สพฐ.

รวมประกาศทุกเขต ทุกจังหวัด เรื่อง รายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ขอย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของ เขตปลายทาง สังกัด สพฐ. ที่นี่

รายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ขอย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของ เขตปลายทาง สังกัด สพฐ.
รายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ขอย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของ เขตปลายทาง สังกัด สพฐ.

โฆษณา

ครูดีดอทคอม ได้รวบรวมประกาศทุกเขต ทุกจังหวัด เรื่อง รายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ขอย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของ เขตปลายทาง สังกัด สพฐ. โดย จะพิจารณาและ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2/2566 กรณีปกติ ภายในวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 นี้ ตาม กำหนดการ ย้ายครู 2566 ของ สพฐ.

รายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ขอย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของ เขตปลายทาง สังกัด สพฐ.
รายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ขอย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของ เขตปลายทาง สังกัด สพฐ.
ที่ ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง ติดตามประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทางทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา กรณีปกติ ที่นี่
1 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
2 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
3 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพม.กาญจนบุรี
4 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพม.กาฬสินธุ์ ประกาศแล้ว
5 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
สพม.กำแพงเพชร
6 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2 
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพม.ขอนแก่น
7 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพม.จันทบุรี ตราด
8 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพม.ฉะเชิงเทรา
9 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพม.ชลบุรี ระยอง
10 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ชัยนาท
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ชัยภูมิ
12 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
13 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
สพม.เชียงราย
14 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ไฟล์ประกาศที่นี่
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ไฟล์ประกาศที่นี่
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพม.เชียงใหม่
15 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2
สพม.ตรัง กระบี่
16 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ตราด
สพม.จันทบุรี ตราด
 17 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ตาก เขต 1 ติดตามที่นี่
สพป.ตาก เขต 2
สพม.ตาก
18 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.นครนายก
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
19 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพม.นครปฐม
20 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพม.นครพนม
21 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6 
สพม.นครราชสีมา
22 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพม.นครศรีธรรมราช
23 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพม.นครสวรรค์
24 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.นนทบุรี
25 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพม.นราธิวาส
26 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม.น่าน
27 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพม.บุรีรัมย์
28 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.บึงกาฬ 
สพม.บึงกาฬ
29 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพม.ปทุมธานี
30 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
31 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
32 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3
สพม.ปัตตานี
33 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพม.พระนครศรีอยุธยา
34 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.พังงา ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
35 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุง
36 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตร ประกาศแล้ว
37 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตย์
38 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพม.เพชรบุรี
39 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพม.เพชรบูรณ์
40 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่
41 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพม.พะเยา
42 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ภูเก็ต ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 
43 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพม.มหาสารคาม
44 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพม.แม่ฮ่องสอน 
45 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.มุกดาหาร ประกาศแล้ว
สพม.มุกดาหาร
46 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพม.ยะลา
47 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
48 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด
49 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
50 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพม.ชลบุรี ระยอง
51 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพม.ราชบุรี
52 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพม.ลพบุรี
53 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2 
สพป.ลำปาง เขต 3
สพม.ลำปาง ลำพูน
54 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2
สพม.ลำปาง ลำพูน
55 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพม.เลย หนองบัวลำภู
56 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
57 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3
สพม.สกลนคร
58 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3
สพม.สงขลา สตูล
59 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สตูล ประกาศแล้ว
สพม.สงขลา สตูล
60 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพม.สมุทรปราการ
61 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สมุทรสงคราม
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
62 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สมุทรสาคร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
63 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2
สพม.สระบุรี
64 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพม.สระแก้ว
65 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพม.สุพรรณบุรี
66 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สิงห์บุรี 
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพม.สุโขทัย
68 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
69 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพม.สุรินทร์
70 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพม.หนองคาย
71 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 
สพม.เลย หนองบัวลำภู
72 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.อุดรธานี เขต 1 
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 3 
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพม.อุดรธานี
74 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตย์
75 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
76 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
77 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สพป.อำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78 ประกาศรายชื่อย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 เขตปลายทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โฆษณา

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ และ สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลย้ายครู 2566 รอบ 2 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามประกาศ ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพฐ.

ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบ 2/2566 ทุกเขต ทุกจังหวัด สังกัด สพฐ.

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles