18.8 C
New York
วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

Buy now

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทุกเขตที่นี่

โฆษณา

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทุกเขตที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567
ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567

โฆษณา

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 มาเพื่อทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ดำเนินการรับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ ได้แจ้งประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และประธานอ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบด้วยแล้ว ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ด้านล่างค่ะ

ลิงก์ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567
ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567

กําหนดการและปฏิทิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 
ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567

1. ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 : ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
2. รับสมัครสอบครูผู้ช่วย : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ภายในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
4.การสอบครูผู้ช่วย 2567 จะประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป : วันเสาร์ที่ 8มิถุนายน 2567
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค : ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนําเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 )
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 )

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จังหวัดกระบี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

จังหวัดกาญจนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

จังหวัดกำแพงเพชร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

จังหวัดขอนแก่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตัวอย่างใบประกอบวิชาชีพครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

จังหวัดชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

จังหวัดชัยนาท

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

จังหวัดเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

จังหวัดตรัง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

จังหวัดตราด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

จังหวัดตาก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จังหวัดนครปฐม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

จังหวัดนครพนม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครสวรรค์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

จังหวัดนราธิวาส

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

จังหวัดน่าน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

จังหวัดบึงกาฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

จังหวัดปทุมธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

จังหวัดปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดพัทลุง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

โฆษณา

จังหวัดพิจิตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

จังหวัดพิษณุโลก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แก้ไขประกาศรับสมัคร

จังหวัดเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

จังหวัดมหาสารคาม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

จังหวัดมุกดาหาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

จังหวัดยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

จังหวัดยะลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยะลา

จังหวัดร้อยเอ็ด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร.ในสังกัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ต่างสังกัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

จังหวัดระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หนังสือขออนุญาตไปสอบ

จังหวัดระยอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

จังหวัดราชบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัดลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

จังหวัดลำพูน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

จังหวัดเลย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัวอย่างหนังสืออนุญาต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตสำหรับข้าราชการอื่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

จังหวัดสตูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

จังหวัดสมุทรปราการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

จังหวัดสระแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

จังหวัดสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพิ่มเติม

จังหวัดสุโขทัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัคร ( 1 พฤษภาคม 2567 )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัคร ( 3 พฤษภาคม 2567 )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัดหนองคาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

จังหวัดอำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

จังหวัดอุทัยธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles