8.8 C
New York
วันจันทร์, เมษายน 22, 2024

Buy now

ลิงก์ส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำเข้าคะแนน สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดการส่งคะแนนสอบ Rt ป.1 แต่ละภาคเช็คที่นี่

โฆษณา

ลิงก์ส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำเข้าคะแนน สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดการส่งคะแนนสอบ Rt ป.1 แต่ละภาคเช็คที่นี่

ลิงก์ส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำเข้าคะแนน สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดการส่งคะแนนสอบ Rt ป.1 แต่ละภาคเช็คที่นี่ ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT

ลิงก์ส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำเข้าคะแนน สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดการส่งคะแนนสอบ Rt ป.1 แต่ละภาคเช็คที่นี่
ลิงก์ ส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำเข้าคะแนน สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดการส่งคะแนนสอบ Rt ป.1 แต่ละภาคเช็คที่นี่

โฆษณา

การสอบRT 67 คือ การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Literacy :RT) ของผู้เรียน ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ตามหลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.3)เป็นอย่างมากค่ะ โดย ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT หรือ ลิงก์ส่งคะแนน rt 2567 จะเปิดระบบ ให้ รายงานนำเข้าคะแนน สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ลิงก์ระบบส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT คลิกที่นี่

ลิงก์ระบบส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

ลิงก์ส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำเข้าคะแนน สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดการส่งคะแนนสอบ Rt ป.1 แต่ละภาคเช็คที่นี่
ลิงก์ ส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำเข้าคะแนน สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดการส่งคะแนนสอบ Rt ป.1 แต่ละภาคเช็คที่นี่

ลิงก์ส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT คลิกที่นี่

โฆษณา

ลิงก์ระบบส่งคะแนน rt 2567 ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

ดาวน์โหลด ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2566 สอบ RTปีพ.ศ.2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567 รออัพเดต
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567 รออัพเดต
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567 รออัพเดต
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567 รออัพเดต

ดาวน์โหลด ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2565 สอบ RTปีพ.ศ.2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles