18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ลิงก์เข้าระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน

โฆษณา

ลิงก์เข้าระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน

ลิงก์เข้าระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน โดย สพฐ. ได้จัดทำ ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ลิงก์เข้าระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน
ลิงก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน

โฆษณา

การวัดแววความสามารถพิเศษของบุคคลนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษที่เราต้องการวัด แต่อย่างไรก็ตาม นี่คือวิธีการทั่วไปในการวัดแววความสามารถพิเศษของบุคคล

  1. การสังเกตการณ์: การสังเกตการณ์จะช่วยให้เราเห็นความสามารถพิเศษของบุคคลได้ ซึ่งอาจเกี่ยวกับการมองเห็นรายละเอียดหรือสังเกตเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา
  2. การทดสอบ: การทดสอบเป็นวิธีที่ใช้ในการวัดแววความสามารถพิเศษของบุคคล โดยการใช้ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษที่ต้องการวัด เช่น การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ การทดสอบความสามารถทางดนตรี หรือการทดสอบความสามารถทางกายภาพ เป็นต้น
  3. การประเมิน: การประเมินความสามารถพิเศษของบุคคลจะใช้วิธีการประเมินตามลักษณะของความสามารถ ซึ่งอาจเป็นการให้คะแนนหรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
  4. การสัมภาษณ์: การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ใช้ในการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของบุคคล โดยการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่ต้องการวัด
  5. การสืบสวน: การสืบสวนเป็นวิธีที่ใช้ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของบุคคล โดยการสอบถามผู้รู้ที่เกี่ยวข้องหรือการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับความสามารถที่ต้องการวัด

ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน ที่นี่

การวัดแววความสามารถพิเศษเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและขึ้นอยู่กับลักษณะของความสามารถที่ต้องการวัด ดังนั้น ควรใช้วิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของการวัดแววความสามารถพิเศษนั้นๆ สพฐ. ได้จัดทำ ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น โดย การเข้าระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ สามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง ส่วนที่เป็น ของ นักเรียน และ คุณครู สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

ลิงก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 สำหรับ คุณครู ที่นี่
คู่มือการใช้งาน ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ สำหรับ คุณครู ที่นี่

โฆษณา

ลิงก์เข้าระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน
ลิงก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน

ลิงก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 สำหรับ นักเรียน ที่นี่
คู่มือการใช้งาน ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ สำหรับ นักเรียน ที่นี่

ลิงก์เข้าระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน
ลิงก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน

หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งานระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ท่านสามารถศึกษา ปัญหาที่สงสัย ได้ที่นี่ คลิกเพื่ออ่าน 

ลิงก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ระบบวัดแววความสามารถ นักเรียน ผ่าน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 10 ด้าน

ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดระหว่างทาง และ ตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles