19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 

โฆษณา

วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567

วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567

วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567
วันครู2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567

โฆษณา

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 วันครู ครั้งนี้มาใน หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดย คําขวัญวันครู 2567 คือ

เว็ปไซต์วันครู2567 https://wankru.ksp.or.th/

>> กิจกรรมอบรมออนไลน์ (เริ่ม 11 ม.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2566)

โฆษณา

>> นิทรรศการออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567

>> ส่งการ์ดคารวะครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 (16 มกราคม 2567)

วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 
วันครู2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567
วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 
วันครู2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567
วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 
วันครู2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567
วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 
วันครู2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567
วันครู 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 
วันครู2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้ 12 ปี สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของการมีวันครูมาจากความปราถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่นๆหลายด้านหลายทางความเห็นของครูที่แสดงออกมานั้นพยายามที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้พักผ่อนได้บำเพ็ญกุศล และตลอดจนดำรงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของครู และการศึกษาของชาติตามควร

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles