22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุดที่นี่

โฆษณา

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุดที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ล่าสุด สพฐ.ได้ออก เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ประเภทงานวิชาการ ออกมาแล้ว

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุดที่นี่
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุดที่นี่

โฆษณา

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่ “เอกสารเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ)” เพื่อใช้ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โดย กณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ล่าสุด ประเภทวิชาการ ได้กำหนด เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ประเภทงานวิชาการ จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการ ได้ถูกปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชนในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 แบ่งแยกดังนี้
1.การศึกษาระดับปฐมวัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 กิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2.2.1 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
2.2.2 การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดที่นี่

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุดที่นี่
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุดที่นี่

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีกาศึกษา 2565 ล่าสุด คลิกที่นี่

โฆษณา

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันไหน
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคกลาง รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รออัพเดต

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีกาศึกษา 2566 ล่าสุด ติดตาม เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles