19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ เว็ปไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ทั้ง สพม. และ สพป.

โฆษณา

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ เว็ปไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ทั้ง สพม. และ สพป.

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ เว็ปไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ทั้ง สพม. และ สพป. รายละเอียดที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ เว็ปไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ทั้ง สพม. และ สพป.
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ เว็ปไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ทั้ง สพม. และ สพป.

โฆษณา

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ เว็ปไซต์ ระดับ สพม. โดยมี กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ระดับ สพม. ไว้ดังนี้

 1. ลงเบียนนักเรียน และครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2566
 2. แก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2566
 3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
 4. ทำการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ 29 – 31 สิงหาคม 2566

เว็ปไซต์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ ระดับ สพม. คลิกที่นี่

โฆษณา

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ เว็ปไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ทั้ง สพม. และ สพป.
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ เว็ปไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ทั้ง สพม. และ สพป.

เว็ปไซต์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ ระดับ สพป. คลิกที่นี่ รออัพเดต

คู่มือ การแข่งขันระดับภาค

คู่มือสำหรับการแข่งขันระดับประถมศึกษา (สพป.)

 • ภาพรวมการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน [PDF]
 • คู่มือสำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขัน [PDF] [VDO] [ดูตัวอย่างเบี้องต้นจากระดับเขต]
 • คู่มือการใช้งานสำหรับเขตพื้นที่ [PDF] [VDO]
 • คู่มือลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน [PDF] [VDO]
 • คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน [PDF] [VDO]

คู่มือสำหรับการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา (สพม.)

 • ภาพรวมการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน [PDF]
 • คู่มือสำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขัน [PDF] [VDO] [ดูตัวอย่างเบี้องต้นจากระดับเขต]
 • คู่มือการใช้งานสำหรับเขตพื้นที่ [PDF] [VDO]
 • คู่มือลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน [PDF] [VDO]
 • คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน [PDF] [VDO]

ขอบคุณเนื้อหาจาก Sillapa.net

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีกาศึกษา 2566 ล่าสุด ติดตาม เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles