8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่

โฆษณา

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิปลหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่จัดการแข่งขัน และ เว็ปไซต์การแข่งขัน รวมถึงวันที่จัดการแข่งขัน ได้ที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่

โฆษณา

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่จัดการแข่งขัน แต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายกิจกรรม) ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา วัน เวลา และสถานที่ในการจัดแข่งขัน โดยมีตัวแทนเจ้าภาพ ประกอบด้วย สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร.ร.อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีกาศึกษา 2566 ล่าสุด ติดตาม เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ได้ที่นี่

โฆษณา

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันไหน
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคกลาง รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รออัพเดต

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุดที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles