30.2 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com

โฆษณา

ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com

เช็คข้อมูลระบบ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา และ ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com ที่นี่

ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com
ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com

โฆษณา

ท่านใดที่สนใจ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com เช็คข้อมูลระบบ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่นี่

ลิงก์สมัครสอบ : ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (thaijobjob.com)

ผู้สมัครสามารถเข้าตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ขได้ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และ พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากระบบ พร้อมเอกสารประกอบตามที่เขตที่ท่านสมัครระบุในประกาศ นำไปแสดงในวันสอบ
**ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบได้จากประกาศของเขตที่ท่านสมัครสอบ**

รวมไว้ที่นี่ลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ภาค ก ภาค ข รอบทั่วไป ทุกเขต ทุกจังหวัด

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัครสอบ เข้าสู่เว็บไซต์ https://obec66.thaijobjob.com คลิกเลือกเมนู สมัครสอบ อ่านขั้นตอนการสมัครและคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] (อยู่ด้านล่าง) เพื่อ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์

ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com

2. กรอกข้อมูลใบสมัคร กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป] จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วน และถูกต้อง

3. ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code คลิกปุ่ม ตรวจสถานะการสมัครสอบ ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน
  • หากท่านต้องการ ตรวจสอบข้อมูล กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูล]
  • หากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]

ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com

4. พิมพ์ใบสมัคร หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร ใบสมัครสอบ กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์ใบสมัคร]

ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และสมัครได้เพียงเขตการศึกษาเดียวเท่านั้น
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
    [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
    ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ลิงก์สมัครสอบ : ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (thaijobjob.com)

เช็คที่นี่ จํานวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป สถิติสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. แต่ละเขตพื้นที่ แต่ละจังหวัด อัพเดตล่าสุด

รวมลิงก์ ติดตามประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com
ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ ระบบการสมัครสอบ https://obec66.thaijobjob.com
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 


จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ (เพิ่มเติม)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

จังหวัดเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

จังหวัดตราด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

จังหวัดนนทบุรี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เพิ่มเติม) ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เพิ่มเติม) ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เพิ่มเติม) (คส.09.10)

จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑, ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓, ๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)

จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

โฆษณา

จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต ๒ (เพิ่มเติม)

จังหวัดระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

จังหวัดระยอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

จังหวัดลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒

จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

จังหวัดสระแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓

จังหวัดสุรินทร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

จังหวัดอ่างทอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบฯ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (คส.09.10)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งผู้สมัครดังนี้

**ผู้สมัครสอบแข่งขันที่สมัครสอบในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน ที่ สพฐ. กำหนด ให้ดาวน์โหลด แบบ คส.09.10 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา**

ที่มาจาก : ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (thaijobjob.com)

เรื่องราวที่น่าสนใจ :เช็คที่นี่ อัตราว่างสอบครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ เขตพื้นที่การศึกษา แต่ละ จังหวัด

รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. รายชื่อผู้มีสิธทธิสอบครูผู้ช่วย 66 ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด เช็คได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles