8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ สพฐ. จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา

โฆษณา

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ สพฐ. จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา เช็กข้อมูลการสมัครสอบครูผู้ช่วย แบบออนไลน์ได้ที่นี่

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา เช็กข้อมูลการสมัครสอบครูผู้ช่วย แบบออนไลน์ได้ที่นี่

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ สพฐ. จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา เช็กข้อมูลการสมัครสอบครูผู้ช่วย แบบออนไลน์ได้ที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ สพฐ. จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา เช็กข้อมูลการสมัครสอบครูผู้ช่วย แบบออนไลน์ได้ที่นี่

โฆษณา

ครูดีดอทคอมขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ ซึ่งมีจำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษาที่พร้อมเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ซึ่งกำหนดการรับสอบครูผู้ช่วยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (สพฐ.) ดังนี้
1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2566
2) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 6 มิ.ย.2566
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2566
4) ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 24 มิ.ย.2566 และภาค ข วันที่ 25 มิ.ย.2566
5) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2566 และประเมินจากการสอบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมผลงานและการนำเสนอที่แสดงถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในวิชาชีพ

ซึ่งในภาค ค กำหนดมีการประเมินไม่เกิน 20 นาที ต่อผู้ประเมิน 1 ตามวันและเวลาที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การกำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 66

ในโอกาศจึงขอนำเอาประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่รับสมัครแบบออนไลน์มานำเสนอดังนี้ครับ


จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ (เพิ่มเติม)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

จังหวัดเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

จังหวัดตราด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

จังหวัดนนทบุรี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ สพฐ. จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา เช็กข้อมูลการสมัครสอบครูผู้ช่วย แบบออนไลน์ได้ที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์ สพฐ. จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา เช็กข้อมูลการสมัครสอบครูผู้ช่วย แบบออนไลน์ได้ที่นี่

จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑, ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓, ๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)

จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

จังหวัดระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

จังหวัดระยอง

โฆษณา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

จังหวัดลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒

จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

จังหวัดสระแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓

จังหวัดสุรินทร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

จังหวัดอ่างทอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบฯ

สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (คส.09.10)

สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งผู้สมัครดังนี้

**ผู้สมัครสอบแข่งขันที่สมัครสอบในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน ที่ สพฐ. กำหนด ให้ดาวน์โหลด แบบ คส.09.10 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ใต้ช่อง Upload ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู**

ที่มาจาก : ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (thaijobjob.com)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : สถิติการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด 66 (kroodee.com)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles