8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

โฆษณา

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

สมัครชพค. ชพส.กรณีพิเศษ
สมัครชพค. ชพส.กรณีพิเศษ

โฆษณา

สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
ช.พ.ค. ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท
ช.พ.ส. ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ได้ที่นี่

โฆษณา

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. รับสมัครกรณีพิเศษ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. รับสมัครกรณีพิเศษ คลิกที่นี่

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
สมัครชพค.ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
สมัครชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สกสค.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ.2566 แนวข้อสอบ ก.พ.66 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles