8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

สสวท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สมัคร ทุน สควค. ได้ที่นี่

โฆษณา

สสวท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สมัคร ทุน สควค. ได้ที่นี่

สสวท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สมัคร ทุน สควค. ได้ที่นี่

สสวท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สมัคร ทุน สควค. ได้ที่นี่
สสวท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครทุน สควค. ได้ที่นี่

โฆษณา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 75 ทุน ครอบคลุม 6 หลักสูตร ดังรายการ (1) – (6) โดยสามารถติดตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรได้ดังลิงค์ที่ให้ไว้ตอนท้าย
(1) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม (ประกาศการรับสมัคร)
(2) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (ประกาศการรับสมัคร)
(3) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(4) กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(5) กศ.ม. เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(6) ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (ประกาศการรับสมัคร)

กรอบข้อสอบทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถศึกษารายละเอียดกรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสอบข้อเขียน ได้ดังนี้

โฆษณา

กรอบความรู้สาขาวิชาฟิสิกส์
กรอบความรู้สาขาวิชาเคมี
กรอบความรู้สาขาวิชาชีววิทยา
กรอบความรู้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์*
กรอบความรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สสวท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สมัคร ทุน สควค. ได้ที่นี่
สสวท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครทุน สควค. ได้ที่นี่

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการรับสมัครของ สสวท. และประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร รวมถึงสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบสมัครฯ ได้ที่ https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.” แล้วนำไปใช้สมัครกับหลักสูตรที่เลือกศึกษา พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นให้ครบถ้วนตามที่ระบุ

สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก ฝ่าย สควค. ผ่านอีเมล [email protected] โดยอาจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ในเมนู “Q&A ทุนระยะที่ 4” และรายละเอียดการรับสมัครได้จากหลักสูตรที่สนใจเลือกศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจ เช็คที่นี่!! ประกาศผลสอบครู กทม.2566 ภาค ค 2 ตรวจสอบ ผลสอบสัมภาษณ์ ครู กทม. ที่สอบไปเมื่อ 22-23 เมษายน 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles