25.1 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่

โฆษณา

ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่

สพฐ.ออกประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป จะเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ เช็ค ปฏิทินการรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่
ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่

โฆษณา

สพฐ.ออกประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย66 รอบทั่วไป จะเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ การสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักเกณฑ์ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวัน เวลา ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ความแจ้งแล้ว นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงได้กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ดังนี้

ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่
ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่

กําหนดการและปฏิทิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
1.ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป  : ภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
2.รับสมัคร : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
4.ประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566z
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค : ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนําเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 )
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 )

เช็คที่นี่ อัตราว่างสอบครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ เขตพื้นที่การศึกษา แต่ละ จังหวัด

โฆษณา

ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่
ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่

ประกาศ สอบครูผู้ช่วย66 รอบทั่วไป 2566 อ่านเพิ่มเติมที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

ด่วน!!! สอบครูผู้ช่วย66 ต้องเตรียมตัวอย่างไร สพฐ.ออก เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ว14/2566

ผลการประชุม ก.ค.ศ. วันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติปรับ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ใหม่ ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles