19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

โฆษณา

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

กำหนดการสอบโอเน็ตo-net
กำหนดการสอบโอเน็ตo-net

โฆษณา

ในทุกปีหลายคนอาจจะได้ยินว่ามีการจัดสอบโอเน็ต แต่อาจจะยังไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสอบโอเน็ต เพื่อให้เข้าใจการสอบมากขึ้น ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตดังนี้ครับ

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566
สอบo-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ม.3 วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาทีนธ์ 2566

โฆษณา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 ครบทุกวิชา

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566
สอบo-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ม.6 วันเสาร์ ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.30 น. สอบวิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 14.30 – 16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 08.30 – 10.30 น. สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566
สอบo-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ตO-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ข้อสอบโอเน็ต ม.3 ทุกปีที่สอบ ข้อสอบ o’net ม.3 พร้อมเฉลย ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2564 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตารางสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles