30.2 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

โฆษณา

หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตาม (ว14/2566) ที่จะใช้ สอบครูผู้ช่วย 66 โดยมีราละเอียด ดังนี้ค่ะ

หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

โฆษณา

 

หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566) รายละเอียด ดังงนี้ค่ะ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ส่วนราชการและ หน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่อ้างถึง เฉพาะสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ที่กําหนดใหม่ ตามข้อ 2 แทน

2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

โฆษณา

ด่วน!!! สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องเตรียมตัวอย่างไร สพฐ.ออก เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ว14/2566

หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566) คลิกที่นี่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.

ผลการประชุม ก.ค.ศ. วันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติปรับ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ใหม่ ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566

ประกาศแล้ว!!! ตำแหน่งว่างสอบครู กรณีพิเศษ 2566 ประกาศตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 เช็คได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles