7.3 C
New York
วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023

Buy now

อบรมออนไลน์ คุรุสภา รับเกียรติบัตร 4 ใบ หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู

โฆษณา

อบรมออนไลน์ คุรุสภา รับเกียรติบัตร 4 ใบ หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู

อบรมออนไลน์ คุรุสภา
อบรมออนไลน์ คุรุสภา

โฆษณา

อบรมออนไลน์ คุรุสภา รับเกียรติบัตร 4 ใบ หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูดีดอทคอม มีหลักสูตรการอบรมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านมาฝากค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยคุรุสภาเป็นหลักสูตรการอบรมเนื่องในวันครูประจำปี2566นั่นเองค่ะ โดยคุณครูสามารถที่จะเลือกทำการอบรมในหลักสูตรที่สนใจได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะ

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการใช้ Picture Book สร้างสุข ปลุกพลังจิต เข้าอบรมคลิกที่นี่
หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร Cyber Wellness เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล เพื่อให้คุณครูก้าวเท่าทันยุคที่เปลี่ยนไป รู้เท่าทันภัยของโลกออนไลน์ เข้าอบรมคลิกที่นี่
หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่   เข้าอบรมคลิกที่นี่
หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา ระดับประถมศึกษา เข้าอบรมคลิกที่นี่

โฆษณา

อบรมออนไลน์ คุรุสภา รับเกียรติบัตร 4 ใบ หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครูซึ่งคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality”

คลิกที่นี่เพื่อเข้าอบรม

เรื่องที่น่าสนใจ ตัวอย่างครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ปีที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles