25.1 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โฆษณา

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โฆษณา

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ประเภทวิชาการ

<<ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ประเภทวิชาการ ที่นี่>>

อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 หนังสั้น

<<ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ประเภทหนังสั้นที่นี่>>

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

อย่างไรก็ตามท่านสามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเป็นแนวทางจากลิงก์ด้านล่างครับ

โฆษณา

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04188/ว625 คลิกที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิกที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
3 ผู้ประสานงาน คลิกที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
4 เลื่อนการจัดงานฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกที่นี่

 

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันไหน
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคกลาง รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ รออัพเดต
วันที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รออัพเดต

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่

แบบฝึกหัดซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา 9*9 และ 6*6 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles