22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โฆษณา

เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566
เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โฆษณา

ครูดีดอทคอม ได้นำ เกณฑ์ย้ายครู 2566 และ เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 มาเผยแร่ให้ครูได้ทราบกันค่ะ โดย ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกําหนดปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนดปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

เกณฑ์ย้ายครู 2566 หลักเกณฑ์การย้ายครู ว18/2565 เกณฑ์การย้ายครูกี่ปีย้ายได้ เช็คที่นี่

เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

รวมลิงก์ประกาศ ตําแหน่งว่างรับย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่

เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566
เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบคำร้องขอย้ายครู 2566 ไฟล์ Doc ใช้ในการเขียนย้าย ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 คลิกที่นี่

เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566
เกณฑ์ย้าย ครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์การย้ายครู 2566 ว18/2565 คลิกที่นี่

เกณฑ์ย้าย ครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566
เกณฑ์ ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบคำร้องขอย้ายครู 2566 ไฟล์ Doc ใช้ในการเขียนย้าย ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คําร้องขอย้ายครู 2566 แบบคำร้องขอย้ายครู 2566 ไฟล์ Doc ใช้ในการเขียนย้าย ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว 18/2565

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles