23.4 C
New York
วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Buy now

เกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

โฆษณา

เกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

เกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 เกณฑ์การย้ายครู สพฐ.

เกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
เกณฑ์ย้ายครู 2567ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

โฆษณา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 กำหนด รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย หรือเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไว้ดังหนังสือราชการนี้ ทั้งนี้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้จัดทำระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ใช้การย้ายตามที่ปฏิบัติอยู่เดิม ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการย้ายกรณีปกติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการย้ายรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแบบคำร้องขอย้าย ดังนี้

เช็คที่นี่ ตําแหน่งว่างรับย้ายครู 2567 ล่าสุด รอบที่ 1 และ 2 ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด

เกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
เกณฑ์ย้ายครู2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
เกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
เกณฑ์ย้ายครู2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
เกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
เกณฑ์ย้ายครู2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

ศึกษารายละเอียดเกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด ปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดการย้ายครู คะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ แบบคำร้องขอย้ายครู 2567 ได้ที่นี่คลิก

โฆษณา

ตัวอย่างการเขียนย้ายครู 2567 และการทำเล่มเอกสาร จาก คุณครูพรอนันต์ รัตนพาไชย ศึกษาที่นี่คลิก

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และ คุณครูพรอนันต์ รัตนพาไชย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดไฟล์ word ที่นี่ บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles