25.1 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โฆษณา

เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โฆษณา

เกณฑ์ ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ดำเนินการผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS) และปฏิทินการย้ายแนบท้ายแนวปฏิบัตินี้

ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) ลงทะเบียนและเข้าระบบที่นี่ คลิก

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) ได้ที่นี่คลิก

โฆษณา

เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู TMS ลงทะเบียนและเข้าระบบที่นี่ คลิก

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ได้ที่นี่คลิก

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ย้ายครู 2567 ล่าสุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles