22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

เกณฑ์เข้าเรียนอนุบาล 2566 การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

โฆษณา

เกณฑ์เข้าเรียนอนุบาล 2566 การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

เกณฑ์เข้าเรียนอนุบาล 2566 การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

เกณฑ์เข้าเรียนอนุบาล 2566 การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
เกณฑ์เข้าเรียนอนุบาล 2566 การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

โฆษณา

การนับอายุเด็ก เข้าเรียน ปีการศึกษา 2566มาฝากทุกท่านค่ะ ตามระเบียบให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม แบบวันชนวัน เช่น เกิด 17 พ.ค. 2565 นับถึง 16 พ.ค. 2566 ครบ 1 ปีบริบูรณ์

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

อนุบาล 1-3 ให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ป.1 ให้นับอายุตามปีปฏิทิน หากเด็กเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น

โฆษณา

  • อนุบาล 1 เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563
  • อนุบาล 2 เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562
  • อนุบาล 3 เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561
  • ป.1 เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)
การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

อ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

ครูดีดอทคอม ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles