19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอิสาน) เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

โฆษณา

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอิสาน) เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่70
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่70

โฆษณา

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอิสาน) เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด แข่งขันระว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอิสาน) ระดับ สพป. คลิกที่นี่ 

เว็ปไซต์ตารางการแข่งขัน งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ระดับ สพป. ภาคอีสาน จ.ร้อยเอ็ด คลิกที่นี่

พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับ สพป. คลิกที่นี่

โฆษณา

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 15
2 คณิตศาสตร์ 19
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 51
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 8
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15
11 คอมพิวเตอร์ 12
12 หุ่นยนต์ 8
13 การงานอาชีพ 18
14 ปฐมวัย 2
15 เรียนรวม – ภาษาไทย 17
16 เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
17 เรียนรวม – การงานอาชีพ 12
18 เรียนรวม – ศิลปะ 21
19 เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 10

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอิสาน) ระดับ สพม. คลิกที่นี่ 

เว็ปไซต์ตารางการแข่งขัน งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ระดับ สพม. ภาคอีสาน จ.ร้อยเอ็ด คลิกที่นี่

พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับ สพม. คลิกที่นี่

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 14
2 คณิตศาสตร์ 15
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 6
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 13
7 ศิลปะ-ดนตรี 48
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 29
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12
11 คอมพิวเตอร์ 14
12 หุ่นยนต์ 8
13 การงานอาชีพ 18
14 เรียนรวม – ภาษาไทย 7
15 เรียนรวม – ศิลปะ 15
16 เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 9

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 รอยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอิสาน) ประกาศผลศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles