23.4 C
New York
วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Buy now

เปิดสมัครสอบ ก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่

โฆษณา

เปิดสมัครสอบ ก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่

เปิดสมัครสอบ ก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่

เปิดสมัครสอบ ก.พ.66
เปิดสมัครสอบ ก.พ.66

โฆษณา

วันที่ 30 ม.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้ออกประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 หรือ สอบ กพ.66 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil โดยผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังต่อไปนี้

e-Exam เปิดรับสมัครสอบระดับ ป.ตรี และ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) จำนวน 186,158 ที่นั่งสอบ รายละเอียด คลิกที่นี่

Paper&Pencil เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 333,500 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) รายละเอียด คลิกที่นี่

เปิดสมัครสอบ ก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่
เปิดสมัครสอบก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครสอบ กพ.66 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. (ocsc.go.th)

เปิดสมัครสอบ ก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่
เปิดสมัครสอบก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่

เปิดสมัครสอบ ก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่

ข้อแนะนำสมัครสอบ ก.พ.66

– เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมก่อนเข้าระบบรับสมัคร

โฆษณา

– อ่านคำแนะนำและศึกษาข้อมูลศูนย์สอบ ที่นั่งสอบ ก่อนตัดสินใจเลือกสมัครสอบแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) หรือ แบบกระดาษ (Paper & Pencil) แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

– เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลไม่ได้

– การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดในใบชำระเงิน

– หากผู้สมัครสอบไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลา ที่กำหนดในใบชำระเงินการสมัครสอบจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

– กรณีการสมัครสอบถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวัน เวลา ที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบใหม่ได้ หากยังมีที่นั่งสอบว่างอยู่และยังไม่เกินกำหนดระยะเวลารับสมัครสอบ

เปิดสมัครสอบ ก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่
เปิดสมัครสอบก.พ.66 สมัครสอบกพ 66 สอบ กพ.66 ภาค ก Paper & Pencil และ e-Exam เช็กได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ วิธีสร้าง E-book ออนไลน์ สร้าง E-book จากไฟล์ pdf แบบออนไลน์ ในเว็บ AnyFlip อย่างง่าย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ.2566 แนวข้อสอบ ก.พ.66 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles