18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา สำหรับติวสอบโอเน็ต 2566

โฆษณา

เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา สำหรับติวสอบโอเน็ต 2566

เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา สำหรับติวสอบโอเน็ต 2566
เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา สำหรับติวสอบโอเน็ต 2566

โฆษณา

เอกสารติวสอบโอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา สำหรับติวสอบโอเน็ต 2566

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้น ม.6 สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น วันนี้เราจึงนำ เอกสารติวสอบโอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา สำหรับติวสอบโอเน็ต 2566 มาฝากทุกท่านครับ

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา สำหรับติวสอบโอเน็ต 2566
เอกสารติวสอบ o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา สำหรับติวสอบโอเน็ต 2566

วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่
วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

โฆษณา

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ข้อสอบโอเน็ต 2566ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 (kroodee.com)

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET (kroodee.com)

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้ O-NET (kroodee.com)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles