22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

โฆษณา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข. แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2567 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

โฆษณา

รวบรวมแนวข้อสอบสำหรับสอบครูผู้ช่วย ภาก ก. และ ภาค ข. เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พร้อมเฉลย ภาค ก. และ ภาค ข.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 ความรอบรู้ พร้อมเฉลย 
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2 
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 4 
ดาวน์โหลด >> เฉลย แนวข้อสอบความรอบรู้

แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

โฆษณา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 วิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4

สอบข้าราชการ ภาค ค. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ค

รายละเอียดการสอบภาค ค. เป็นการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งวิชาชีพ การปฏิบัติงานในสถานศึกษา จะพิจารณาจาก 1. ลักษณะส่วนบุคคล (พิจารณาจากการสัมภาษณ์) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ มีปฏิภาณการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู  2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน) ประวัติการศึกษา ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ 3. ความสามารถด้านการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผน การจัดการเรียนรู้ ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสม กับสาขาวิชาและบริงทในห้องเรียน ทักษะการใช้คำถาม และการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

แหล่งที่มา : รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย : บวร เทศารินทร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย: สอบครูดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles