6.4 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โฆษณา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว32/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โฆษณา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ครูดีดอทคอม มี แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา

โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 18/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

ว_32-2565_แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

โฆษณา

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ครูดีดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จาก ก.ค.ศ. 

เรื่องน่าสนใจ โรงเรียนปลอดขยะ 2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles