22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

แบบคัดกรองนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3

โฆษณา

แบบคัดกรองนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่ แบบคัดกรองนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ จำนวน 18 ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบคัดกรองนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3
แบบคัดกรองนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3

โฆษณา

Learning Loss คือการสูญเสียการเรียนรู้หรือความรู้ที่ได้รับในช่วงเวลาที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ฝึกฝนในระหว่างช่วงเวลาที่คาดว่าจะเป็นเวลาการเรียนรู้ ส่งผลให้ความรู้หรือทักษะที่ได้รับลดลง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น การขาดเรียนจากการลาป่วยหรือการขาดเรียนในช่วงวันหยุด เป็นต้น ความสูญเสียการเรียนรู้นี้สามารถมีผลกระทบให้เกิดความหลากหลายในระดับการศึกษา อาทิเช่น นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่มีความก้าวหน้าเป็นพิเศษอาจสูญเสียความก้าวหน้าหรือความเข้มแข็งที่ได้รับ หรือนักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มอาจเสียความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะเดียวกัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่ แบบคัดกรองนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ จำนวน 18 ฉบับ ดังนี้

  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่
  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่
  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ดาวน์โหลดที่นี่
  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 ดาวน์โหลดที่นี่
  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 ดาวน์โหลดที่นี่
  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ดาวน์โหลดที่นี่
  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ดาวน์โหลดที่นี่
  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ดาวน์โหลดที่นี่
  • แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

โฆษณา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ไฟล์คัดลายมือบทอาขยาน ป.4 ป.5 ป.6 แบบฝึกคัดลายมือตามรอยประ บทอาขยาน ป.4-ป.6 ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

รวมไว้ที่นี่ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตัวอย่าง แผน active learning ป.1 – ป.6

รวมไว้ที่นี่ แบบฝึกหัด ใบงานคณิตศาสตร์ ป.1 บวก ลบ จำนวน ใช้ในการฝึกทักษะ การบวก การลบ จำนวน

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles