22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

โฆษณา

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

โฆษณา

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ทุกวิทยฐานะ จากการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับนั้น ช่วงนี้ก็ใกล้กับช่วงที่จะประเมินเลื่อนเงินเดือนกันแล้ว วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้นำ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 มาฝากคุณครูครับ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินใน องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3 การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่วนที่ 3: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลงความเห็นของการประเมิน
ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดแบบประเมิน ตาม ว23 ทุกวิทยฐานะ ตามข้อตกลง pa

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู2566 pdf และผู้บริหาร ทุกวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

ขอบคุณแบบประเมิน จาก ครูสายบัว ค่ะ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบประเมิน pa ครู ทุกวิทยฐานะ PA1 – PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ doc & word

แบบรายงานผลpa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน

รวมแบบฟอร์มpa ครู แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ แก้ไขได้ ไฟล์ doc & word (วpa ครู)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles