22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

โฆษณา

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

โฆษณา

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2566 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 จากหนังสือก.ค.ศ. ว23/2564 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้กับช่วงที่จะประเมินเลื่อนเงินเดือนกันแล้ว วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้นำ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู หรือ เลือนขั้นเงินเดือน ปี 2566 มาฝากคุณครูครับ

เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือน 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 256ุ6 และ 1 เมษายน 2566 – 30กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่ 3 องค์ประกอบ ดังนี้

โฆษณา

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ครู คศ.1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ครู คศ.2 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ครู คศ.3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ครู คศ.4 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ครู คศ.5 คลิกที่นี่

เลื่อนเงินเดือน,ประเมินเลื่อนเงินเดือน,เลื่อนเงินเดือนครู, เลื่อนเงินเดือนครู 2564 ,แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2564 ,ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles