19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก – ฮ ไฟล์ pdf แบบคัดลายมือ ตามรอยประ ดาวน์โหลดฟรี

โฆษณา

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก – ฮ ไฟล์ pdf แบบคัดลายมือ ก-ฮ ตามรอยประ ดาวน์โหลดฟรี

ครูดีดอทคอม ขอเสนอ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก – ฮ ไฟล์ pdf ไว้ให้ครู ผู้ปกครอง ได้ใช้ฝึก นักเรียน หรือ บุตรหลานของท่าน สามารถใช้ได้ทั้ง อนุบาล ประถม หรือมัธยม เป็น แบบคัดลายมือ ตามรอยประ ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก - ฮ ไฟล์ pdf แบบคัดลายมือ ตามรอยประ ดาวน์โหลดฟรี

ลักษณะของการคัดลายมือ การคัดลายมือ มี 3 ลักษณะ คือ

1. การคัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ควรฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เนื่องจากเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมือ และการประสานระหว่าง ตากับมือยังพัฒนาไม่เต็มที่

2. การคัดลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จะมี การประสานระหว่างกล้ามเนื้อมือและตาเพิ่มมากขึ้น จึงควรฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วย

3. การคัดลายมือ หวัดแกมบรรจง เป็นการคัดลายมือแบบหวัด แต่ให้อ่านออก การเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงเป็นการเขียนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้อ่าน ง่าย มีช่องไฟ เว้นวรรคตอนถูกต้อง และเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ควรหัดคัดลายมือหวัดแกมบรรจง โดยคัดให้รวดเร็ว สวยงาม ถูกต้องและน่าอ่าน โดยมี การฝึกคัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดเป็นครั้งคราว

โฆษณา

อย่างไรก็ดี แบบฝึกคัดลายมือนี้ก็สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนา การเขียนให้กับนักเรียนได้ ครูดีดอทคอม ขอเสนอ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก – ฮ ไฟล์ pdf ไว้ให้ครู ผู้ปกครอง ได้ใช้ฝึก นักเรียน หรือ บุตรหลานของท่าน สามารถใช้ได้ทั้ง อนุบาล ประถม หรือมัธยม เป็น แบบคัดลายมือ ตามรอยประ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แบบฝึกหัดคัดลายมือ ก – ฮ ไฟล์ pdf คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก - ฮ ไฟล์ pdf แบบคัดลายมือ ตามรอยประ ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก - ฮ ไฟล์ pdf แบบคัดลายมือ ตามรอยประ ดาวน์โหลดฟรี

ไฟล์คัดลายมือ pdf แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย สำหรับฝึกคัดลายมือนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ไฟล์คัดลายมือ doc แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย สำหรับฝึกคัดลายมือนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ ไฟล์คัดลายมือ pdf doc แบบฝึก คัดลายมือ ภาษาไทย สำหรับฝึก คัดลายมือ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกคัดตัวเลข 1-10 ทั้ง คัดเลขไทย และ คัดเลขอารบิก แบบคัดเลข ตามรอยประ ไฟล์ pdf หลากหลายแบบ ดาวน์โหลดฟรี

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles