22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

แบบฝึกภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

โฆษณา

แบบฝึกภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

แบบฝึกภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

แบบฝึกภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
แบบฝึก ภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

โฆษณา

สวัสดีค่ะ ครูดีดอทคอม ขอเสนอ แบบฝึกภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา เป็นต้น Learning Loss คือการสูญเสียการเรียนรู้หรือความรู้ที่ได้รับในช่วงเวลาที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ฝึกฝนในระหว่างช่วงเวลาที่คาดว่าจะเป็นเวลาการเรียนรู้ ส่งผลให้ความรู้หรือทักษะที่ได้รับลดลง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น การขาดเรียนจากการลาป่วยหรือการขาดเรียนในช่วงวันหยุด เป็นต้น

โฆษณา

แบบฝึกภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
แบบฝึก ภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
  • แบบฝึก ภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่
  • แบบฝึก ภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบคัดกรองนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3

รวมไว้ที่นี่ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตัวอย่าง แผน active learning ป.1 – ป.6

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles