30.2 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

แผนการสอนภาษาไทย 2566 รวมแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

แผนการสอนภาษาไทย 2566 รวมแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แผนการสอนภาษาไทย 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ

แผนการสอนภาษาไทย 2566 รวมแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 - ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

แผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น เปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนการสอนนั้น ครูผู้สอน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาทั้งกับตัวผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง โดยอาศัย โดยองค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบแผนการสอนนั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย 2566 รวมแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้) ตามตารางด่านรางนี้

โฆษณา

รายการ หมายเหตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 แผนการสอนภาษาไทย2566
ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 แผนการสอนภาษาไทย2566
ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 แผนการสอนภาษาไทย2566
ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้)
ผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 แผนการสอนภาษาไทย2566
ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 แผนการสอนภาษาไทย2566
ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 แผนการสอนภาษาไทย2566
ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้)

 

แผนการสอนภาษาไทย2566 รวมแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สกสค. และ ทรูปลูกปัญญา

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกอ่านเขียน ภาษาไทย แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง

บัญชีคำพื้นฐาน คำพื้นฐานประถม บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 คำพื้นฐานฝึกอ่าน

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles