22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครู ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint

โฆษณา

ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครู ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint

ดาวน์โหลดฟรี แผ่นพับสัมภาษณ์ครู ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint

ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครู ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint
ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครู ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint

โฆษณา

 • สอบครูผู้ช่วย 66 ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) สอบอะไรบ้าง ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
  1.คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
  1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
  1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
  1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู
  2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้
  2.1 ประวัติการศึกษา
  2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา
  2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ
  3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการนําเสนอที่แสดงถึง ทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของตนเองในสาขาวิชาที่สมัครในรูปแบบและวิธีการต่าง
  ตามที่ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันกําหนด

จากเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 66 ภาค ค ครูดีดอทคอม ขอนำเสนอ แผ่นพับสัมภาษณ์ครู ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ไฟล์ Powerpoint แผ่นพับครูผู้ช่วย 2566 แก้ไขได้ ให้ว่าที่คุณครูได้ปรับใช้กันค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

โฆษณา

ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครู ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint
ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint
ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครู ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint
ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint
ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint
ดาวน์โหลด แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำตัวครูผู้ช่วย ประกอบการสัมภาษณ์ ไฟล์ Powerpoint

ขอบคุณข้อมูล :: ครูอิสาน กราฟิกดีไซน์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช็ค กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ได้ที่นี่ สพฐ.ออกประกาศ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles