18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้าง ใบสําคัญรับเงิน excel แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel

โฆษณา

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้าง ใบสําคัญรับเงิน excel แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้าง ใบสําคัญรับเงิน excel แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel ใช้งานง่าย กรอกรายละเอียดไม่กี่ที่ค่ะ

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้าง ใบสําคัญรับเงิน excel แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้าง ใบสําคัญรับเงินexcel แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel

โฆษณา

สวัสดีค่ะ ครูดีดอทคอม ขออนุญาตแชร์ โปรแกรมสร้างใบสําคัญรับเงิน แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel ใช้งานง่าย กรอกรายละเอียดไม่กี่ที่ จาก เพจเฟสบุ๊ค พัสดุเรื่องง่ายๆ By ครูคอม ใบสำคัญรับเงิน คือ เอกสารที่ใช้ในการยืนยันว่าผู้ขายสินค้าหรือบริการได้รับเงินจากผู้ซื้อแล้วนั่นเอง ใบสำคัญรับเงิน ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่ผู้ที่รับเงินนั้นไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ซื้อต้องให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกใบสำคัญรับเงินลงสถานที่ เวลา รายละอียดของสินค้า และต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินด้วยนะค่ะ 

โฆษณา

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้าง ใบสําคัญรับเงิน excel แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้างใบสําคัญรับเงิน excel แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel

ลักษณะของใบสําคัญรับเงินที่ถูกต้อง

  • แสดงสถานที่ วันที่ รายละเอียดของผู้ออกใบสําคัญรับเงินอย่างครบถ้วนชัดเจน
  • แสดงรายละเอียดของสินอย่างชัดเจน เช่น ค่าอะไร จำนวน และราคาเท่าไหร่
  • จะต้องไม่มีรอยลบหรือการแก้ใดๆ ถ้าหากมีต้องมีลายเซ็นผู้ออกใบสําคัญรับเงินกำกับทุกครั้ง
  • จะต้องมีลายเซ็นผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้าง ใบสําคัญรับเงิน excel แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมสร้างใบสําคัญรับเงิน excel แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน ที่สร้างจาก โปรแกรม excel

ขอบคุณเนื้อหาจาก พัสดุเรื่องง่ายๆ By ครูคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมไฟล์ รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี โรงเรียน doc แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles