19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

13 font ราชการ ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ TH Sarabun PSK

โฆษณา

13 font ราชการ ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ TH Sarabun PSK

13 font ราชการ ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font TH Sarabun PSK ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไปฟอนต์ทั้งหมดนี้ฟอนต์ในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งฟอนต์ไทยทั้ง 13 ฟอนต์ประกอบไปด้วย TH Sarabun PSK TH Sarabun IT9

ดาวน์โหลดฟรี 13font ราชการไทย ได้ที่นี่

13 font ราชการ
13font ราชการ

โฆษณา

สำหรับองค์กรบริษัทที่ต้องมีการใช้งานเอกสารเพื่อติดต่อกับทางราชการนั้น Font ที่ใช้งานก็ต้องเป็น “ฟอนต์มาตรฐาน” “TH Sarabun PSK” หรือ “Thai Sarabun New” ที่ใช้งานอย่างเป็นทางการในราชการไทย ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี 13font ราชการไทย ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ “TH Sarabun IT๙” พิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ ได้ที่นี่

วิธีวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย และ ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ ได้ดังนี้

โฆษณา

วิธีติดตั้งฟอนต์ ลงฟอนต์ Font ในเครื่อง อย่างง่าย ใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที

1.แตกไฟล์ zip ออกมา ดังภาพ จะได้โฟล์เดอร์ 13font thai

13 font ราชการ ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ
13fontราชการ ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ

2.เข้าไปในโฟล์เดอร์ 13font thai เลือกทั้งหมด คลิกขวา เลือก install เป็นอันเสร็จสิ้น

13 font ราชการ ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ
13fontราชการ ดาวน์โหลด ฟอนต์ราชการไทย 13 ฟอนต์มาตรฐาน พร้อมวิธีติดตั้ง 13font ราชการไทย ฟอนต์พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team

คู่มือประเมิน RT 2565 คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles