18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

PBA License ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ระบบเปิดแล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565

โฆษณา

PBA License ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ระบบเปิดแล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565

PBA License ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ระบบเปิดแล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 LevelPBA พ.ศ. 2565

PBA License ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ระบบเปิดแล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565
PBA License ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ระบบเปิดแล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565

โฆษณา

PBALicense ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ระบบเปิดแล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 LevelPBA พ.ศ. 2565 สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งวันนี้ระบบ PBA License  ได้เปิดให้บริการ ให้คุณครูได้ทำการต่อใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกันนะคะ 1. P คือ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Licence (P-Licenc) 2. B คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic- Licence (B-Licence) และ 3. A คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advance Licence (A-Licence) ครูดีดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก คุรุสภา

โฆษณา

ยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบใหม่  ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา คลิก

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ 4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับใหม่ จะเป็นใบอนุญาตที่มีการบ่งบอกถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญของครู โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Teaching License) หรือ P-License มีอายุ 2 ปี 2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic Teaching License) หรือ B-License มีอายุ 5 ปี และ 3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advanced Teaching License) หรือ A-License มีอายุ 7 ปี

เรื่องราวที่น่าสนใจ พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ วิธี การพิมพ์สำเนา ใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน ระบบ KSP Self-Service

เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles