8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นป.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ป.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ป.6 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565 Test Blueprint O-NET 2565
Test Blueprint O-NET 65 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา65 Test Blueprint O-NET65

โฆษณา

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.3 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ดังนี้

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นม.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ (5) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาสังคมศึกษา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles