22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

โฆษณา

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)
กำหนดการสอบ NT66 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 65 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 66 ( NT: National Test)

โฆษณา

สพฐ. ได้มี กำหนดการสอบ NT 66 ป.3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 66 ( NT: National Test) การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยได้กำหนดปฏิทินกำหนดการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ไว้ดังนี้

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)
กำหนดการสอบ NT 66 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 65 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 66 ( NT: National Test)

 

โฆษณา

 

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)
กำหนดการสอบ NT 66 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 65 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 66 ( NT: National Test)

รายละเอียดกำหนดการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ครูดีดอทคอม ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 65 พร้อมเฉลย o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2565 ข้อสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles