31.7 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

บัญชีคําพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,098 คำ

โฆษณา

บัญชีคําพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,098 คำ

บัญชีคําพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,098 คำ ดาวน์โหลดที่นี่

บัญชีคําพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,098 คำ
บัญชี คําพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,098 คำ

โฆษณา

บัญชี คําพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียน ดังนี้คือ อ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐาน ได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ และ เขียนคำพื้นฐาน ได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ ประโยคง่ายๆ และมีมารยาทในการเขียน โดย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีบัญชีคำพื้นฐาน ที่ต้องเรียนรู้ จำนวน 1,098 คำ

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,098 คำ ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

บัญชีคําพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,098 คำ
บัญชี คําพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,098 คำ

ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นี่
ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่นี่
ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่นี่
ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่นี่
ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่นี่
ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บทอาขยาน ภาษาไทย ป.1-ม.6 ไฟล์ pdf และไฟล์เสียง mp3 ดาวน์โหลด เลย

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles