25.8 C
New York
วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Buy now

ดาวน์โหลดไฟล์ word ที่นี่ บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

ดาวน์โหลดไฟล์ word ที่นี่ บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc

บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่
บันทึกข้อความ มอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

ครูดีอดทคอม ขอนำเสนอบันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ ในช่วง เมษายน และกันยายน ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่หลายท่าน เตรียมตัวที่จะย้ายที่ทำงาน หรือ อำลาหน้าที่คุณครู ทางทีมงาน ครูดีอดทคอม ได้นำไฟล์ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน รวมถึง บัญชีส่งมอบงาน ไฟล์ doc มาให้ ทุกท่านนำไป ปรับใช้ ค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน รวมถึง บัญชีส่งมอบงาน ไฟล์ doc

โฆษณา

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ โรงเรียนสตรีพัทลุง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524 และตัวอย่างรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ คลิกที่นี่

บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่
บันทึกข้อความ มอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่
บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่
บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โดย ครูดีดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คําร้องขอย้ายครู 2566 แบบคำร้องขอย้ายครู 2566 ไฟล์ Doc ใช้ในการเขียนย้าย ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว 18/2565

เกณฑ์ย้ายครู 2566 เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน การย้ายครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles