19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ผลคะแนน RT 2566 ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 ที่จัดสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

โฆษณา

ผลคะแนน RT 2566 ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 ที่จัดสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบ ผลคะแนน RT 2566 ประกาศ ผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 ที่จัดสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ท่านสามารถเข้า ดูคะแนนสอบ RT ได้ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน และระดับประเทศ ได้ที่นี่ ผลสอบrt ป.1 2565

ผลคะแนน RT 2566 ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 ที่จัดสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
ผล คะแนน RT 2566 ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 ที่จัดสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

โฆษณา

การสอบ RT ป.1 2566 เป็นการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผู้เรียน และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร และการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้เรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสําคัญกับความสามารถ ด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) โดยกําหนดเป็น นโยบายเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้

ท่านสามารถเข้า ดูคะแนนสอบ RT ผลสอบ rt 2566 จะประกาศผลสอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน และระดับประเทศ โดย ท่านสามารถ ตรวจสอบ ผลคะแนน RT 2566 ประกาศ ผลสอบ RT 2566 ป.1 ปีการศึกษา 2565 ที่จัดสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ท่านสามารถเข้า ดูคะแนนสอบ RT ได้ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน และระดับประเทศ ได้ที่นี่ ผลสอบrt ป.1 2565

ผลสอบ rt 2567 (ปีการศึกษา 2566)  คลิกที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบและผลคะแนนสอบ RT 2566 ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบ RT ป.1 2566 สำหรับศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ผลสอบ RT ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ
ผลสอบ RT ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ
ผลสอบ RT ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ
ผลสอบ RT ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศ

โฆษณา

ผลสอบ rt 2566 ผลคะแนนสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2566 เช็คประกาศผลสอบ rt วันที่ 5 เมษายน 2566 ได้ที่นี่

ผลสอบ rt 2566 ผลคะแนนสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2566 เช็คประกาศผลสอบ rt วันที่ 5 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
ผลสอบ rt 2566 ผลคะแนนสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2566 เช็คประกาศผลสอบ rt วันที่ 5 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
ผลสอบ rt 2566 ผลคะแนนสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2566 เช็คประกาศผลสอบ rt วันที่ 5 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
ผลสอบ rt 2566 ผลคะแนนสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2566 เช็คประกาศผลสอบ rt วันที่ 5 เมษายน 2566 ได้ที่นี่

การเข้าดูผลคะแนนสอบ RT 2566 ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ให้กรอกรายละเอียดดังนี้

  1. ปีการศึกษาที่สอบ
  2. เลขประจำตัวประชาชน
ผล คะแนน RT 2566 ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 ที่จัดสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลสอบ RT 2566 ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คคะแนน RT ป.1 2565 ได้ที่นี่

สอบ rt 2566 วันไหน การสอบ rt ปีการศึกษา 2565 กำหนดให้ดำเนินการสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่ ประกาศผลสอบ RT ป.1 2567 (ปีการศึกษา 2566) 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles