27.5 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

รวมกิจกรรม Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โฆษณา

รวมกิจกรรม Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รวมกิจกรรม Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

รวมกิจกรรม Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
รวมกิจกรรมActiveLearningการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

โฆษณา

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning)สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ActiveLearning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม
เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เล่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (ActiveLearning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เล่มที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เล่มที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เล่มที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

โฆษณา

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ActiveLearning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม
เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เล่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เล่มที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เล่มที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
เล่มที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรม 65 เปิด5 วิธี เตรียมตัว สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles