8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ลงทะเบียนที่นี่ อบรม ภาษา Python จาก สสวท. หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

โฆษณา

ลงทะเบียนที่นี่ อบรม ภาษา Python จาก สสวท. หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

อบรม ภาษา Python จาก สสวท. หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) ลงทะเบียน และ เข้าอบรม ได้ตั้งแต่ 24 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2566 นี้

ลงทะเบียนที่นี่ อบรม ภาษา Python จาก สสวท. หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
ลงทะเบียนที่นี่ อบรมภาษา Python จาก สสวท. หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

โฆษณา

หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว โดยมีเนื้อหาดังนี้

  1. แนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus)
  2. กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน
  3. กิจกรรมที่ 2 การทำงานแบบมีทางเลือก วนซ้ำ และฟังก์ชัน
  4. กิจกรรมที่ 3 ลิสต์
  5. กิจกรรมที่ 4 การประยุกต์ใช้งานไพทอน
  6. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขด้วย tkInter

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

โฆษณา

ลงทะเบียนที่นี่ อบรม ภาษา Python จาก สสวท. หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
ลงทะเบียนที่นี่ อบรมภาษา Python จาก สสวท. หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียนที่นี่ อบรม Coding สสวท. เปิดอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้ง หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน นี้

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles