27.5 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

เปิดระบบแล้ว!!! dmc66 DMC 2566 เปิดแล้วระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบ DMC 2566

โฆษณา

เปิดระบบแล้ว!!! dmc66 DMC 2566 เปิดแล้วระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบ DMC 2566

dmc66 DMC 2566 เปิดแล้วระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบ DMC 2566 ซึ่งขณะนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2566 ประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้ค่ะ

dmc66 DMC 2566 เปิดแล้วระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบ DMC 2566
dmc66 DMC 2566 เปิดแล้วระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบ DMC 2566

โฆษณา

ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ระยะที่ 1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC66) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566)
1) บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไข ในระบบ Data Management Center 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 ผ่านลิงก์เข้าระบบ dmc 2566 ได้ที่นี่ https://portal.bopp-obec.info/obec66
2) ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ําซ้อนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566
3) ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระดับโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 ทุกรายการ
4) รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
5) รับทราบการรายงานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระดับ สพท.
6) ปิดระบบ DMC66 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อประมวลผล และจัดทํารายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการจัดสรร
7) ส่งข้อมูล 1/66 ประกอบด้วยข้อมูล โรงเรียน นักเรียน ผู้สําเร็จการศึกษา และผลการเรียน เข้าระบบ Exchange ของ สป.ศธ.

ลิงก์เข้าระบบ dmc2566 ได้ที่นี่ https://portal.bopp-obec.info/obec66

คู่มือ dmc 2566 แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

โฆษณา

เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66)

DMC2566 DMC66 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 เปิดแล้ว ระบบDMC 2566
dmc66 DMC 2566 เปิดแล้วระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบ DMC 2566

เปิดแล้ว ระบบ dmc 2566 เปิดให้ เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2566 แล้ว ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center

1) บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไข ในระบบ Data Management Center 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 ผ่านลิงก์เข้าระบบ dmc 2566 ได้ที่นี่ https://portal.bopp-obec.info/obec66
2) ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ําซ้อนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566
3) ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระดับโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 ทุกรายการ
4) รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
5) รับทราบการรายงานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระดับ สพท.
6) ปิดระบบ DMC66 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อประมวลผล และจัดทํารายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการจัดสรร
7) ส่งข้อมูล 1/66 ประกอบด้วยข้อมูล โรงเรียน นักเรียน ผู้สําเร็จการศึกษา และผลการเรียน เข้าระบบ Exchange ของ สป.ศธ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : DMC2566 DMC66 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 เปิดแล้ว ระบบDMC 2566

ครูดีดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ปลายปีการศึกษา 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center 2566 เป็นอย่างสูงนะคะ

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles